Syyskuu 2012: Uusi SMS-hintatiedotesääntö

Tekstiviestipalveluita koskeva uusi perusnormiston 20§:n kohta tulee voimaan marraskuun 2012 alussa. Siihen saakka hyäksytään hintatiedotteen antaminen jälkikäteiskuittauksena myös yli 10€ maksavissa palveluissa.

Uudistettu sääntö (keskeinen muutos lihavoitu):    

Lisämaksulliset tekstiviestipalvelut

Kestotilattavissa ja kestotilattavien kaltaisissa viihdepalveluissa on noudatettava erityistä vahvistusmenettelyä (double opt-in) siten kuin kohdassa 27§ määrätään. Muiden lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden osalta on voimassa mitä tässä pykälässä määrätään.

Kaikissa palveluluokissa vähintään viisi euroa maksavien palveluiden alussa on palvelun käyttäjälle erikseen ilmoitettava palvelun hinta. Hintatiedote on annettava jollakin seuraavista tavoista:

- pyytämällä tekstiviestillä käyttäjältä erillinen vahvistus (double opt-in). Vahvistuspyynnössä on mainittava palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Palvelu voidaan veloittaa vasta kun käyttäjä on vahvistanut tilauksen vastaamalla vahvistuspyyntöön hyväksyvästi tekstiviestillä

- sisällyttämällä palvelun hinta yksiselitteisesti käyttäjän lähettämään tilausviestiin (esim. LIPPU 5 €)

- lähettämällä käyttäjälle välittömästi tilauksen jälkeen tekstiviesti, josta käy ilmi tilatun palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Tämä vaihtoehto on sallittu vain palveluissa, joiden hinta on korkeintaan 10 euroa.


Premium rate SMS-services

In subscription services and services that cumulate billing the price announcement must be executed by double opt-in as described in 27§. For other services the requirements are stated in this paraghaph.

In all service groups when the price of the service is at least 5 euros a separate price announcement must be given to the user. Price announcement can be given with following ways:

-by asking for a special confirm message from the user (so called double opt-in) by a SMS-message that includes the name and the price of the service and the name and the contact intormation of the service provider.

-by including the price of the service unambiguously into ordering message (for example. TICKET 5 €)

-by sending a receipt immediately after the ordering message. The receipt must include: name of the service provider, name of the service and price. This option is allowed only in the services that cost no more than 10 euros.


Suomenkielinen normisto.

Set of Norms in English.