Kuka valvoo tietokonepelien sisältöä?

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus valvoo pelejä

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) tehtävä on ylläpitää rekisteriä kaikista Suomessa tarjottavista ikäluokitelluista kuvaohjelmista (joita myös pelit ovat). Pääosin tietokonepeleissä käytetään yleiseurooppalaista luokittelu- ja merkintäjärjestelmää (PEGI). Jos pelissä ei ole PEGI -luokittelua, on se luokiteltava ja merkittävä suomalaisen ikäluokittelujärjestelmän avulla.

Tietokonepelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan tarjoajaa velvoittavia.

Osa peleistä on kuitenkin vapautettu luokittelu- ja rekisteröintivelvollisuudesta. Tällaisia ovat niin sanotut selain- eli minipelit ja esimerkiksi opetuspelit.

Selainpelisivustojen sisällöstä on vastuussa palvelun ylläpitäjän

Vaikka selainpelit on vapautettu luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta, kuvaohjelmalaki edellyttää, että tällaisten pelien tarjoajan on toiminnassaan noudatettava palvelua varten laatimiaan ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tarkastamia käytännesääntöjä. Käytännesäännöillä tarjoaja sitoutuu toimiin, joilla turvataan lapsipelaajien oikeudet turvalliseen pelaamiseen.

Lisätietoja: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen  johtaja Leo Pekkala, puhelin:  0295 338 008 tai ylitarkastaja Maarit Pietinen, puhelin:  0295 338 002. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@meku.fi