Valitus- ja yhteydenotto-ohjeet

ENSIN YHTEYS ELINKEINONHARJOITTAJAAN
Jos kyse on kuluttajan ja tietyn palvelua tarjoavan yrityksen välisestä asiasta, jossa kuluttajalla on hyvitys- tai muita vaatimuksia, tulee kuluttajan ensin mahdollisuuksien mukaan ottaa itse yhteyttä asianomaiseen yritykseen. Mikäli yhteyden ottaminen ei onnistu tai asian selvittäminen ei johda tyydyttävään lopputulokseen, on aiheellista saattaa asia MAPELin käsiteltäväksi.

Katso lisätietoja yleisimmistä ongelmatilanteista.

Yrityksen tietojen selvittäminen palvelumeron tai tekstiviestinumeron perusteella.   

MITEN TEEN VALITUKSEN MAPELille?
Valituksen tekeminen, samoin kuin kysymysten esittäminen tapahtuu vapaamuotoisesti
verkkolomakkeella, puhelimitse tai kirjeitse. Valituksen tai kysymyksen kohteena oleva yhtiö, palvelu tai harjoitettu toiminta on kuitenkin syytä yksilöidä tarkoin. Mikäli valituksen tekijällä on taloudellisia tai muita vaatimuksia asiassa, on ne esitettävä ja perusteltava mahdollisimman täsmällisesti.

OMALLA NIMELLÄ VAI ANONYYMISTI?
Valituksen tekijän on ilmoitettava lautakunnalle nimensä ja yhteystietonsa jos asian käsittely edellyttää, että häneen voidaan jatkossa olla yhteydessä.
Puhelinpalvelumarkkinoilla havaitusta epäkohdasta voi lautakunnalle ilmoittaa myös anonyymisti. Tällöin puhelinpalveluasiamies perehtyy asiaan ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

MITEN ASIA KÄSITELLÄÄN?
Asian käsittely MAPELissa on osapuolille maksutonta. Puhelinpalveluasiamies opastaa, vastaa kuluttajien kysymyksiin ja pyrkii erimielisyystapauksissa neuvotteluteitse asianosaisia tyydyttävään lopputulokseen. Mikäli asia ei ratkea edellä mainituilla keinoilla, puhelinpalveluasiamies valmistelee asian eettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Asia pyritään käsittelemään seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Normaalisti lautakunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa mutta tarpeen vaatiessa nopeutettukin käsittely on mahdollinen.

MIHIN LÄHETÄN VALITUKSEN?

Valituksen tai kysymyksen voit toimittaa MAPELille yhteydenottolomakkeella tai postitse. Lähetetyt tiedot lisätään rekisteriimme. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tapauksen ratkaisemiseen ja tilastointiin. Rekisteriselosteen löydät täältä

HUOM. MIKÄLI OLET OTTANUT YHTEYTTÄ VERKKOLOMAKKEELLA JA SAANUT SÄHKÖPOSTILLA VASTAUKSEN, VASTAA SUORAAN SÄHKÖPOSTIIN. ÄLÄ SIIS TÄYTÄ UUTTA VERKKOLOMAKETTA.

Postiosoite: MAPEL, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI