MAPEL valvoo kuluttajan etua puhelinpalvelumarkkinoilla sekä luo ja ylläpitää hyvää puhelinpalvelutapaa.

  • MAPEL käsittelee maksullisten puhelin- ja tekstiviestipalveluiden sisältöön, markkinointiin ja laskutukseen liittyvien valituksia 
  • antaa palvelutuotantoa ja markkinointia koskevia päätöksiä ja suosituksia
  • tekee kansainvälistä yhteistyötä kuluttajien etujen turvaamiseksi lisäarvopalveluiden markkinoilla


MAPELin puhelinpalveluasiamies palvelee kuluttajaa päivittäisellä tasolla. 

  • puhelinpalveluasimies seuraa markkinoilla esiintyvien puhelinpalveluiden mainontaa ja sisältöä
  • neuvoo kuluttajia ongelmatilanteissa
  • kirjaa ja tutkii valitukset
  • valmistelee ja esittelee eettisessä lautakunnassa käsiteltävät asiat
  • tiedottaa lautakunnan päätöksistä ja toiminnasta.
     

MAPELin toiminta perustuu puhelinverkon lisäarvopalveluiden tuottajien keskuudessa luotuun puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormistoon. MAPEL ei siis ole viranomainen vaan puhelinpalvelutoimialan itsesääntelystä vastaava luottamuselin, jonka jäsenistö edustaa puhelinpalvelumarkkinoiden keskeisiä intressiryhmiä. Kokoonpanossa on painotettu juridista, eettistä ja markkinoinnillista asiantuntemusta.