Sosiaalisen median käytännesäännöt

Keskeiset suomalaiset sosiaalisten ja yhteisöllisten palvelujen tarjoajat ovat luoneet käytännesäänöt, joilla pyritään lisäämään erityisesti lasten ja nuorten turvallisuutta heidän käyttäessään sosiaalisen median palveluja.

Mukana olevat palveluntarjoajat sitoutuvat Suomen lainsäädännön ohella noudattamaan allaolevia käytännesääntöjä ja siten varmistamaan palvelujensa laadun ja hyväksyttävyyden.

MAPEL ylläpitää luetteloa käytännesääntöihin sitoutuneista palveluntarjoajista ja valvoo, että nämä toimivat sitoumuksensa mukaisesti.

Sosiaalisen median käytännesäännöt:

Me palveluntarjoajat sitoudumme siihen, että

  1. Tarjoamme tietoa turvallisesta ja hyväksyttävästä palveluiden käytöstä selkeällä tavalla. Nuorisopalvelujen osalta otamme huomioon erityisesti kasvattajille suunnatun tiedottamisen.

  2. Pidämme huolta siitä, että palvelut sopivat kohdeikäryhmälle. Pyrimme varmistamaan, että palvelukohtaisia suositusikärajoja noudatetaan.

  3. Tarjoamme helppokäyttöisiä keinoja palvelun sääntöjä, käyttöehtoja tai Suomen lakeja rikkovasta toiminnasta ilmoittamiseen. Suositus on, että palveluntarjoajat ottaisivat käyttöönsä esimerkiksi poliisin nettivinkki -palvelun osana käyttäjien suojelua.

  4. Pidämme huolta siitä että yhteydenotto meihin on helppoa ja nopeaa ja reagoimme ripeästi meille tulleisiin toimenpiteitä vaativiin ilmoituksiin.

  5. Kannustamme ja tuemme käyttäjien mahdollisuutta henkilökohtaisten tietojen turvalliseen jakamiseen ja yksityisyyden suojaan.

  6. Huolehdimme palvelujemme riittävästä tietoturvatasosta.

  7. Työntekijöillämme on selkeä koulutus, ohjeistus ja tieto siitä kuinka ongelmatilanteissa tulee toimia ja kehen olla yhteydessä.


Käytännesääntöihin sitoutuneet palveluntarjoajat:

Sulake Oy (Habbo Hotel, IRC Galleria)
Suomi24.fi
Citypress Oy (city.fi, ii2.org)
Reflekto Oy (Kuvake.net)
Yhtyneet Kuvalehdet Oy (Plaza.fi)