Organisaatio

MAPELin toiminta perustuu puhelinverkon lisäarvopalveluiden tuottajien keskuudessa luotuun puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormistoon. MAPEL ei siis ole viranomainen vaan puhelinpalvelutoimialan itsesääntelystä vastaava luottamuselin, jonka jäsenistö edustaa puhelinpalvelumarkkinoiden keskeisiä intressiryhmiä. Kokoonpanossa on painotettu juridista, eettistä ja markkinoinnillista asiantuntemusta.

MAPEL ja sen toiminnasta päivittäisellä tasolla vastaava puhelinpalveluasiamies muodostavat yhdessä maksullisten puhelinpalveluiden itsesääntelyorganisaation:

Puheenjohtaja
Eero Mörä, Mörä Consulting

Jäsenet
apulaisjohtaja Henrik Laine, MTV Oy, Teleforum ry:n puheenjohtaja 
johtaja Jorma Lilja, Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n nimeämä edustaja
lakimies Ilkka Salminen, Suomen Kuluttajaliitto ry
lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom ry 

 

Asiamies
Ilkka Lehto

MAPEL toimii Teleforum ry:n yhteydessä.