Maksullisten puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormisto

MAPELin toiminta perustuu tähän toimialan yritysten keskuudessa luotuun perusnormistoon.
Sisällysluettelon otsikot vievät sinut valitsemaasi normiston osioon. Voit selata myös koko normistoa

I luku JOHDANTO

 

II luku MÄÄRITELMIÄ

III luku MAKSULLISTEN PUHELINPALVELUIDEN EETTINEN LAUTAKUNTA

MAPEL:in kokoonpano 

1 § Lautakunnan jäsenet
2 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
3 § Puhelinpalveluasiamies

Asian käsittely

4§ Asian vireille tulo
5§ Asian valmistelu ja selvitysten hankkiminen
6§ Asian käsittely lautakunnan kokouksessa
7§ Päätöksenteko erimielisyystilanteessa
8§ Esteellisyys
9§ Päätösvaltaisuus
10§ Käsittelyn ja päätösten julkisuus
11§ Asian uudelleen käsitteleminen
12§ Pöytäkirjan pitäminen 

Seuraamukset ja päätösten toimeenpano

13§ Korjausvelvoite, kieltomääräys ja hyvitys
14§ Tiedottaminen ja teleyritysten keskeytystoimivalta

IV luku PALVELUIDEN TUOTTAMINEN

Yleisiä sääntöjä

1§ Sitoutuminen itsesääntelyyn
2§ Palveluiden sisältö
3§ Tietojen antaminen ja palveluiden poistaminen verkosta

Palveluiden markkinointi

4§ Mainonnnan sisältö
5§ Alaikäisten suojelu
6§ Hinnan ilmoittaminen
7§ Numeron ilmoittaminen
8§ Palveluntuottajatiedot
9§ Erikseen laskutettavat palvelut

Palveluiden luokittelu

10§ Palveluluokkajako: (I:Yleishyödylliset palvelut, II: Asiointipalvelut, III: Ajanvietepalvelut ja IV: Aikuisviihde)
11§ Asiantuntija- ja neuvontapalvelut
12§ Informaatio ja tiedotus
13§ Tilauspalvelut ja tavaroiden maksaminen
14§ Ilmoitustilan myynti
15§ Markkinatutkimukset ja mielipidemittaukset
16§ Keskustelulinjat
17§ Hengelliset palvelut
18§ Lausunto palveluluokkaan sijoittamisesta

Hinnoittelu, laskutus ja enimmäiskesto

19§ Palveluiden hinnoittelu
20§ Hintatiedote palvelun alussa
21§ Hinnan muuttuminen
22§ Yleishyödyllisen palvelun hinnoittelu
23§ Palveluiden laskuttaminen
24§ Palvelun enimmäiskesto lisämaksullisissa puhelinpalveluissa (kumottu 13.1.2018)

Erityiset säännöt

25§ Mobiilimaksu
26§ Viihdekestotilauspalvelut
27§ Valitsijaohjelmat
28§ Aikuisviihdepalvelut