Tietoa lasten tietokonepeleistä

Vanhemmille tietoa lasten tietokonepeleistä Peliraati.fi-sivuilla

Lasten ja nuorten digitaalisissa pelimaailmoissa käyttämä aika kasvaa ja heidän roolinsa erilaisissa virtuaalimaailmoissa voivat hyvinkin poiketa heidän rooleistaan todellisessa elämässä. Omien sanojensa mukaan kaikki 13–18-vuotiaat pojat ja yli puolet tytöistäkin pelaa päivittäin.

Monet vanhemmat ovatkin myöntäneet tietämättömyytensä lasten pelimaailman muodoista eivätkä he ole onnistuneet löytämään tarpeeksi helposti konkreettista tietoa pelien ikärajoista, niiden sisällöistä tai ostopäätöstä helpottavista peliarvosteluista.

Vanhemmille on tarjolla kootusti tietoa lasten tietokonepeleistä http://www.peliraati.fi. Usean tahon yhteistyönä tuotetut sivut antavat vanhemmille kättä pidempää lastensa pelimaailman ymmärtämiseksi ja järkevän pelaamisen edistämiseksi.

Uusitulla sivustolla on vanhemmille aiempaa paremmin tarjolla tietoa pelien sisällöistä. Peliarvostelujen määrää sivuilla on lisätty ja ulkoasu on muutettu vastaamaan paremmin sivuston tarkoitusta. 

Selvitysten mukaan monet lapset toivovat vanhempien pelaavan heidän kanssaan. Peliaikojen tiukan valvonnan sijaan on tärkeämpää valvoa pelien sisältöjä ja keskustella niistä sekä noudattaa pelien ikärajoja. Vanhempien on tärkeää ymmärtää lastensa pelaamisen merkitys sekä auttaa heitä vaikeiden tilanteiden sattuessa kohdalle.

Tietoa tarvitaan myös itse pelaamisesta. Pelaamalla vanhempi oppii peleistä paljon enemmän kuin sivusta seuraamalla.

Peliraati-yhteistyössä on mukana kymmenen tahoa. Liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi mukana ovat Kirkkohallitus, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry, Valtion elokuvatarkastamo, Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry, Suomen kirjastoseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mediakasvatusseura, Suomen Vanhempainliitto ja Pelialan tutkimus- ja kehittämiskeskus Neogames.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570 tai 0400 719 629

neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, puh. (09) 160 28671 tai 040 505