II luku Määritelmiä

Maksullisilla puhelinpalveluillatarkoitetaan palvelunumeroilla osoitettuja puhelin- ja lyhytsanomapalveluita, joita tarjotaan Viestintäviraston teknisiin määräyksiin perustuvien numerosarjojen mukaisissa palveluluokissa.

Maksullinen puhelinpalveluvoi olla myös palvelu, joka toimii normaalissa tilaajanumerossa ja palvelu laskutetaan puhelinlaskussa erillään.

Lisämaksullinen lyhytsanomapalveluon palvelu, jossa palvelun tuottaminen tapahtuu viestintäviraston myöntäminen lyhytsanomapalvelunumeroiden kautta ja palvelun laskuttaa teleyritys laskullaan. Lyhytsanomanumerot on numeroitu viestintäviraston teknisten määräysten mukaisiin palveluluokkiin.

Lisämaksullinen WAP-palvelu on palvelu, jossa palvelu tuotetaan teleyrityksen WAP-yhdyskäytävän kautta ja laskutetaan WAP-laskutuksen kautta.

Teleyritystarkoittaa sellaista yhteisöä, joka ylläpitää televerkkoa ja/tai suorittaa laskutuksen sen käytöstä.

Laskutuspalvelusopimuson teleyrityksen ja palveluntuottajan välinen sopimus, jossa sovitaan osapuolten välisistä suhteista tuotettaessa ja laskutettaessa palveluita lisämaksullisilla palvelunumeroilla, tekstiviesteillä tai WAP-laskutuksella.

Palveluntuottajaon yritys tai yhteisö, joka on osapuolena laskutuspalvelusopimuksessa teleyrityksen kanssa. Perusnormistossa ei tehdä eroa palveluntuottajan ja palveluntarjoajan välillä.

Kestotilauspalvelullatarkoitetaan tässä teksti-, WAP ja/tai multimediaviestintään perustuvaa palvelua, jossa käyttäjä tilaa palvelun matkapuhelimellaan palveluntuottajalta. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa viesteihin tai aikaan perustuen, kunnes tilaaja lopettaa palvelun.

 Takaisin normiston sisällysluetteloon