Palveluiden luokittelu

1§ Palveluluokkajako

Lisämaksulliset palvelut jaetaan palveluiden sisällön perusteella Viestintäviraston määräämiin palveluluokkiin. Palveluiden sisältöjen luokittelu perustuu varsinaisen palvelun sisältöön. Palveluluokat ovat seuraavat:

I Yleishyödylliset palvelut

Yleishyödylliset palvelut usein täydentävät palveluntuottajan muuta palvelua tai toimintaa.

I.1                  Yrityksille suunnatut palvelut

I.2                  Aikataulut ja tiedotus

I.3                  Edulliset asiointipalvelut. Edullisena voidaan pitää

                      - kertaveloitteista palvelua, jonka hinta on alle 2,25€ puhelulta

                      - aikaveloitteista palvelua, jonka hinta on alle 90 senttiä minuutilta

                      - yhdistelmäveloitteista palvelua, jossa kertaveloitus on korkeintaan 1,80 € ja

                      aikaveloitus alle 90 senttiä minuutilta siten, että neljän minuutin kestoisen

                      puhelun taksaksi tulee korkeintaan 3,60 €.

                     

II Asiointipalvelut

Palveluita, joiden käyttämiseen johtava asiointitarve on tiedon, tuotteen tai palvelun saaminen, jolloin puhelinpalvelun käyttö yleensä korvaa fyysisen siirtymisen tai jonkin muun viestintätavan käytön.

II.1                Tilauspalvelut ja tavaroiden maksaminen

II.2                Henkilökohtaiset asiantuntijapalvelut

II.3                Markkinointikampanjat

II.4                Informaatiopalvelut

II.5                Ilmoitustilan myynti

II.6                Markkinatutkimukset ja mielipidemittaukset

ll.7                 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

III Ajanvietepalvelut

Palveluita, joiden käyttämisen motiivina on ajanviete, sekä viihteeseen liittyvät palvelut.

III.1               Keskustelulinjat (jotka eivät ole kahdenkeskisiä sisällöltään eroottisiksi miellettäviä seuranhakupalveluita)

III.2               Viihteelliset asiantuntijapalvelut

III.3               Pelit

III.4               Markkinointikampanjat

III.5               Äänestykset

III.6               Muut ajanvietepalvelut

IV Aikuisviihde

IV.1               Aikuisviihdepalvelut

2§ Asiantuntija- ja neuvontapalvelut

Yrityksille suunnatut neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, joiden sisältö on selvästi myös yksityishenkilöiden hyödynnettävissä kuuluvat luokkaan II.2., muulloin luokkaan I.1.

Asiantuntijapalvelut, joissa asiantuntemus ei ole kiistatta osoitettavissa tai yleisesti tunnustettu, kuuluvat luokkaan III.2. Kuitenkin seksiin liittyvät tällaiset palvelut kuuluvat luokkaan IV.1.

Edellä mainittu asiantuntemusvaatimus koskee myös ns. kriisi- ja palvelevia puhelimia.

Asiantuntijan antamat pelivihjeet kuuluvat luokkaan III.2.

Ennusteista sääennusteet kuuluvat luokkaan II.4. silloin, kun kyseessä on meteorologin antama ennuste. Muut ennusteet sijoitetaan Ajanviete- palveluluokkaan.

3§ Informaatio ja tiedotus

Yleishyödyllisiin palveluihin luokitellaan yritysten ja julkisyhteisöjen tiedotus sekä viranomaisten edulliset asiointipalvelut. Tiedon myynti liiketoimintana kuuluu luokkaan II.

Asiointipalveluksi II.4. luokitellaan myös ajanvietteeseen tai viihteeseen, esim. urheiluun, liittyvä tiedon myynti silloin, kun kyseessä ovat faktat eikä esimerkiksi vihjeet tai ennusteet.

4§ Tilauspalvelut ja tavaroiden maksaminen

Tilauspalvelut kuuluvat pääsääntöisesti Asiointipalvelut -luokkaan seuraavin  poikkeuksin:

Aikuisviihteeseen kohdistuvat tilauspalvelut kuuluvat palveluluokkaan IV.

Tilauspalvelun luonteiset markkinointikampanjat, joiden voidaan katsoa kohdistuvan myös lapsiin, sijoitetaan ajanvietepalveluluokkaan (III.4).

5§ Ilmoitustilan myynti

Asiointipalveluluokkaan ei kuulu ilmoitustilan myynti henkilöilmoitteluun mm. henkilökohtaista- ja treffipalstoille, vaan ne sijoittaan Ajanviete ja Aikuisviihdeluokkiin riippuen palvelun markkinoinnin luonteesta.

Ilmoitustilaksi tulkitaan yhtä hyvin painettu kuin sähköinenkin media mm. puhelintreffi- ja seuranhakupalvelut.

6§ Markkinatutkimukset ja mielipidemittaukset

Viranomaisten ja markkinatutkimusyritysten järjestämät mielipidemittaukset kuuluvat luokkaan Asiointipalvelut (II.6).

Massaäänestykset riippumatta mielipidemittauksen luonteesta kuuluvat luokkaan Ajanviete ( III.5).

7§ Keskustelupalvelut

Ajanvietepalvelut -luokkaan sijoitettavilla linjoilla ei saa olla mukana palveluntuottajan ammattipuhujia vaan viestinnän on oltava palvelun käyttäjien välistä. Tähän luokkaan kuuluvat palvelut eivät saa olla sisällöltään eroottisia eikä niitä saa sellaisina mainostaa.

Muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät keskustelulinjat kuuluvat Aikuisviihde-luokkaan.

8§ Hengelliset palvelut

Hengelliset palvelut tilauspalveluita lukuun ottamatta sijoitetaan Ajanviete-luokkaan.

9§ Lausunto palveluluokkaan sijoittamisesta

Palveluntuottajalla on oikeus saattaa lautakunnan käsiteltäväksi kysymys siitä, mihin palveluluokkaan tietty palvelu kuuluu.  Lautakunnan on käsiteltävä asia kiireellisenä. Lausunto voidaan pyytää myös puhelinpalveluasiamieheltä. Lautakunta on sidottu antamaansa lausuntoon sille esitetyn materiaalin rajoissa. Lautakunta ei ole sidottu puhelinpalveluasiamiehen lausuntoon. Lautakunnan lausunnosta ei ole valitusoikeutta.

Takaisin normiston sisällysluetteloon.