Palveluiden markkinointi

1§ Mainonnan sisältö

Mainonnan on oltava hyvän maun mukaista ja noudattaa yhteiskunnan yleisiä moraalikäsityksiä.

Mainonta ei saa antaa kuluttajalle käsitystä, että hän saa enemmän tai toisenlaista informaatiota tai palvelua kuin hän todellisuudessa saa.

Palveluiden mainonta ei saa olla sukupuolta loukkaavaa.

2§ Alaikäisten suojelu

Palveluiden mainonnassa ei saa käyttää hyväksi lasten ja nuorten herkkäuskoisuutta tai kokemattomuutta eikä asettaa koetukselle heidän kuuliaisuuttaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistettu tai sellainen mainos, joka on omiaan vaikuttamaan heihin, ei saa sisältää henkistä, siveellistä tai fyysistä haittaa mahdollisesti tuottavaa lausumaa tai kuvallista esitystä.

3§ Hinnan ilmoittaminen

Palvelun verollinen yksikköhinta (muodossa euroa/min + npm, euroa/puhelu + npm, euroa/viesti tai euroa/kk) on mainoksessa aina esitettävä selkeästi, välittömästi numeron yhteydessä helposti luettavassa muodossa. Jos palvelulla on vähimmäishinta, tulee myös se ilmoittaa.

Hintamerkinnän on oltava selkeästi ymmärrettävissä mainoksessa. Merkinnän tulee olla riittävän suuri, jotta se on luettavissa ilman erehtymisen vaaraa.

4§ Numeron ilmoittaminen

Mainostettavien palvelunumeroiden neljä ensimmäistä numeroa on kirjoitettava numeroin yhteen erottaen ne välilyönnillä tai yhdysmerkillä muista numeroista. Esim. 0200 1234567 tai 0200-1234567.

5§ Palveluntuottajatiedot

Mainoksessa tulee aina ilmetä palveluntuottajan nimi ja yhteydenoton mahdollistavat tiedot. Palveluntuottajan nimi on yhtiön kaupparekisteriin merkitty nimi tai rekisteröity aputoiminimi. Lyhenteet eivät kelpaa. Palveluntuottajan on ilmoitettava MAPELille kaupparekisteriin merkityn nimensä lisäksi ne rekisteröidyt aputoiminimet, joita tullaan käyttämään palvelun markkinoinnissa.

Osoitteen tulee olla täydellinen niin, että se mahdollistaa postin kulun ilman arvailua tai erityistä selvitystä. Osoitteen tulee sisältää koko postinumero ja postitoimipaikka. Postitoimipaikka saa olla yksiselitteinen ja yleisesti hyväksytty lyhenne.

Yrityksen asiakaspalvelun tiedot on ilmoitettava kaikessa mainonnassa.

6§ Erikseen laskutettavat palvelut

Jos palvelu laskutetaan teleyrityksen laskusta erillisenä, tulee siitä ilmoittaa mainonnassa sekä palvelun alussa.

Takaisin normiston sisällysluetteloon.