Kestotilaukset

Kestotilauspalveluiksi kutsutaan tekstiviestipalveluita, joissa käyttäjä vastaanottaa
yhden tilaustapahtuman perusteella viikoittain/kuukausittain tietyn määrän palveluviestejä,
jotka veloitetaan puhelinlaskussa. 

Jotta kestotilaus olisi pätevä, on kuluttajalle ennen varsinaisen tilauksen käynnistymistä
lähetettävä tekstiviesti, jossa kerrotaan täsmällisesti mm. palvelun hinta ja muut keskeiset
ehdot. Tilaus voidaan käynnistää kuluttajan lähetettyä tekstiviestillä vastauksen OK 
palveluntarjoajalle.    

Alla joitakin toimintaohjeita kestotilauksiin liittyviin ongelmatilanteisiin, sekä joidenkin
palveluntarjoajien yhteystietoja.

Toimintaohjeet koskien kestotilauspalveluita
1 Kestotilauspalvelun lopetus
2 Alaikäisen hallussa olevan liittymän laskuttaminen
3 Kestotilauspalveluiden laskutuksesta reklamoiminen
4 Jatkotoimenpiteet
5 Palveluntajoajan velvollisuudet
6 Lista lyhytpalvelunumeroista ja palveluntajoaista


1 Kestotilauspalvelun lopetus 

Kestotilauspalvelun voi lopettaa lähettämällä tekstiviestin STOP siihen numeroon,
josta viestejä tuli. STOP-viestissä ei saa olla muuta
tekstiä, koska viesti käsitellään koneellisesti. Mikäli viestejä tulee
useista numeroista, pitää näihin kaikkiin lähettää viesti STOP.


2 Alaikäisen tilaamat palvelut

Liittymän haltijan on suomessa oltava täysi-ikäinen. Puhelinlaskun
yhteydessä tapahtuva palveluviestien laskutus perustuu liittymän haltijan
ja operaattorin väliseen sopimukseen. Mikäli alaikäinen käyttää maksullisia
puhelinpalveluita, on vastuu lähtökohtaisesti täysi-ikäisellä liittymän
haltijalla.

3  Kestotilauspalveluiden laskutuksesta reklamointi

Reklamaatio kannattaa lähettää - mieluiten kirjallisesti (sähköpostilla) - sekä
operaattorille että palveluntarjoajalle. Reklamaatiosta tulee ilmetä:

a. Sellainen tapahtuman kuvaus, jonka perusteella palvelu voidaan yksilöidä
(esim. mistä numerosta viestit tulevat ja mitä suurin piirtein on tapahtunut).
b. Perustelu sille, miksi mielestänne ette ole maksuvelvollinen
c. Mikäli ette ole vielä maksanut laskua, on teidän selkeästi ilmoitettava, 
mikäli ette sitä aio maksaa. Voitte esim. ilmoittaa, että ette maksa  
puhelinlaskun kiistanalaista osuutta (ts. sitä osuutta, joka on aiheutunut 
eklamaation kohteena olevasta palvelusta)ennen kuin sekä palveluntarjoaja 
että operaattori ovat ottaneet kantaa asiaan ja asia on heidän tahoiltaan 
oppuun käsitelty.
d. Hyvitysvaatimus, mikäli reklamaation kohteena olevia laskuja on jo maksettu.

Kiistanalaisena olevaa laskun osaa ei tule maksaa ennen kuin asia on
kaikkien osapuolien (palveluntarjoaja, operaattori,
kuluttajariitalautakunta) taholta käsitelty.


4 Jatkotoimenpiteet

Mikäli palveluntarjoaja ei suostu hyvitykseen, on asiakkaalla oikeus jatkaa
reklamointia. Reklamointia voi jatkaa MAPEL:iin, jotta voimme tutkia
palveluntarjoajan palvelun. Mikäli asiakas haluaa, voi valituksen tehdä
myös kuluttajariitalautakuntaan.


5 Palveluntarjoajan velvollisuudet

Kestotilauspalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä
tekstiviestikestotilauspalveluita, joissa palveluntarjoaja toimittaa
kiinteää maksua vastaan sisältöä matkapuhelimeen. Sisältö voi olla
muodoltaan viihdesisältöä (kuvat, videot, tietovisat yms.) tai
yleishyödyllisiä palveluita
(säätiedot, uutiset yms.).
Kestotilauspalvelun laskutus perustuu normaalisti vastaanotettuihin
tekstiviesteihin. Palvelun alkamisen yhteydessä palveluntarjoajan tulee
ilmoittaa, että kyseessä on kestotilaus, maksimihinta kuukaudessa sekä
yksittäisen viestin hinta, yhteystiedot sekä lopetusohjeet. Kyseiset ohjeet
sijaitsevat yleensä mainoksen alla.

Joulukuussa 2010 astui voimaan uusi säädös koskien mobiilikestotilauksia.
Kyseinen säädös velvoittaa palveluntarjoajat käyttämään erityistä
vahvistusmenettelyä varmistaakseen, että asiakas on ymmärtänyt palveluehdot.
Kyseisessä menetelmässä palveluntarjoaja lähettää palveluehdot (hinta,
tilauksen luonne jne.) asiakkaan liittymään määrämuotoisena tekstiviestinä,
johon asiakkaan on vastattava "ok", jotta kestotilaus voisi alkaa. Perinteisesti
kestotilauksisksi miellettyjen palveluiden lisäksi säännös koskee kaikkia
muitakin sellaisia palveluita, joissa asiakas vastaanottaa yhden tilauksen
perusteella useampia maksullisia tekstiviestejä. 


6 Joitakin palveluntarjoajia ja lyhytsanomapalvelunumeroita

Aspiro info@aspiro.fi  17143, 173377

Daprime fi@mobisupport.net 17119

NETSIZE helpdeskfi@netsize.com 17111, 17229, 17270, 173009, 173017, 173171, 173372, 173372, 173372, 173372, 173372, 173372, 173372, 173372, 173737   

Ericsson IPX fi.customerservice@ipx.com

17130, 17151, 17159, 17211, 17212, 17228, 17232, 17273, 17277, 17278, 17298, 173073, 173731, 179022, 179131, 179479, 179988

Unwire asiakaspalvelu@unwire.fi 17163, 17162, 17214, 13311, 18380, 12150, 18107, 18185, 18380999, 358445141338, 179179