Onko erillislasku maksettava?

Joissakin tapauksissa lasku on maksettava. Lasku on kuitenkin usein perusteeton, mikäli palvelun tarkkoja hintatietoja ei ole annettu etukäteen tai jos soittaja on ollut alaikäinen. Keskeistä on se, onko laskun saajan ja palvelua tarjoavan yrityksen välille syntynyt sopimus palvelun käytöstä.

Kun yritykset tarjoavat puhelinpalveluita niin sanotuista normaaleista tilaajanumeroista (esim. 09-alkuiset numerot tai matkapuhelinnumerot), niillä ei ole laskutussopimusta teleoperaattorin kanssa ja siksi yritykset lähetettävät laskun suoraan kuluttajalle.

Maksuvelvollisuuden on tällöin aina perustuttava palveluntuottajan ja palvelun käyttäjän väliseen sopimukseen. Maksuvelvollisuus ei siis automaattisesti synny tietyn puhelinliittymän haltijalle vaan lasku on osoitettava palvelun tosiasialliselle käyttäjälle. Kenelläkään ei siis ole velvollisuuta maksaa tällaista laskua pelkästään sillä perusteella, että palvelua on käytetty hänen puhelinliittymästään. Palvelua tarjoavan yrityksen vastuulla on itse olla selvillä siitä, kenen kanssa se solmii sopimuksia palvelun käytöstä.

Todistusvelvollisuus sopimuksen syntymisestä on maksua vaativalla palveluntuottajalla. Jos laskun saanut puhelinliittymän haltija ei itse ole solminut sopimusta palvelun käytöstä, hänellä ei ole myöskään velvollisuutta selvittää yritykselle kuka palvelua on käyttänyt. Palvelua tarjoavan yrityksen vastuulla on itse olla selvillä siitä, kenen kanssa se solmii sopimuksia palvelun käytöstä.

Jotta palvelun käyttöä koskeva sopimus olisi pätevä, on käyttäjälle ennen palvelun alkua kerrottava palvelun keskeinen sisältö sekä palvelun täsmällinen hinta ja mahdolliset muut ehdot. Sopimuksen ei siis tarvitse syntyä kirjallisesti. Mikäli palveluntuottaja ei ole noudattanut tiedonantovelvollisuuttaan ei pätevää sopimusta ole syntynyt eikä laskua näin ollen tarvitse maksaa.

Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen ei voi itse pätevästi solmia velkasitoumuksia, jollaiseksi tällainen jälkikäteen laskutettavan puhelinpalvelun käyttö voidaan katsoa. Tällaisten henkilöiden kohdalla lasku on siis jo lähtökohtaisesti pätemätön.

Saadessaan aiheettoman laskun kuluttajan on syytä lähettää yritykselle lyhyt kirjallinen reklamaatio, josta ilmenee kyseisen laskun aiheettomuus ja maksamisesta kieltäytyminen. Joillekin palveluntuottajille voi reklamoida myös puhelimitse.

Takaisin kysymyksiin.