Käytön rajoittaminen

Voinko halutessani estää maksullisten palveluiden käytön ja suurten laskujen syntymisen?

Tärkeintä on tutustua lapsen kanssa puhelinliittymän käyttöön ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Tämän kasvatus- ja valvontatehtävän tueksi on kehitetty teknisiä suojautumiskeinoja, joiden käyttöä voidaan soveltaa lapsen iän ja kehitystason mukaan. Samoja keinoja voivat käyttää kaikki, jotka haluavat kontrolloida liittymänsä käyttöä ja suojautua väärinkäytöksiltä.

1. PALVELUESTOT. Puhelinliittymän haltija voi estää liittymästään valtakunnallisissa numeroissa tarjottavien lisämaksullisten palveluiden käytön. Käyttö voidaan estää kokonaan tai vain määrättyjen palveluluokkien osalta. Luokittelu perustuu Viestintäviraston estoluokkamääräykseen, jossa palvelut on sisällön perusteella luokiteltu yleishyödyllisiin palveluihin, asiointipalveluihin, ajanvietepalveluihin ja aikuisviihteeseen.

Palveluestojen käytännön toteutuksesta vastaavat teleoperaattorit, kukin omien liittymiensä osalta. Operaattoria vaihtaessaan kuluttajan on siis muistettava pyytää uudelta operaattorilta estojen kytkemistä. Tilatessaan operaattoriltaan palveluestoja kuluttajan kannattaa myös huomata, että puhelinpalvelunumeroille ja mobiilipalvelunumeroille on omat erikseen kytkettävät estonsa.

Estojen kytkeminen on ensimmäisellä kerralla maksutonta ja kuluttaja voi valita erilaisista estoista parhaiten tilanteeseen sopivan.

HUOM! Tavallisessa puhelinnumerossa tarjottavaan palveluun soittamista ei voi estää tavallisen palvelueston avulla, koska kyseessä on teknisesti aivan tavallinen puhelu. Kuluttaja voi halutessaan neuvotella palveluntuottajan kanssa yksittäistä numeroa koskevasta estosta. Näiden erillislaskutettavien palveluiden kohdalla kuluttajan asema on kuitenkin sikäli vahva, että alaikäisen toiminnasta aiheutunutta laskua ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa.  

2. SALDORAJOITUKSELLA puolestaan määritellään se, miten isolla summalla liittymää voi kuukaudessa käyttää. Näin vältätetään ylisuuria puhelinlaskuja ja ohjataan lasta suunnitelmallisuuteen puhelimen käytössä. Saldorajoituksesta sovitaan operaattorin kanssa. On huomattava, että saldorajat eivät toistaiseksi toimi täysin reaaliaikaisesti.

Takaisin kysymyksiin.